Начало Относно иконите Църковната обрядност - елементи и символика
Църковната обрядност - елементи и символика

Още в древността различните езически религии изграждали своя собствена обредна система, която е предназначена да подпомага обслужването на религиозния култ и съдържа своя уникална характеристика, богата семантика и многообразна символика. Тъй като във взаимоотношенията между различните културни пластове водещи са принципите на приемственост и последователност, в хода на своето развитие собствена обредна система е установила и светата Църква като в нея се съдържат точно определени материални елементи, наситени с уникална символика. Думата "символ" произлиза от гръцки( "сливам, сравнявам") и означава видим, осезаем образ на дадена невидима духовна действителност. Ето защо в символа се различават две страни - видим образ и невидимо съдържание. По отношение на системата от религиозни обряди Православната Църква внася собствена трактовка за същността, значението и смисъла от обрядите, тъй като те се основават на изкупителното дело на Исус Христос и тяхната цел е освещаването на човека и примиряването му с Бога. При християнството обредите са символни свещенодействия, чрез които се посвещават, освещават и благославят хора, предмети и места. Макар на пръв поглед да се забелязват множество прилики със светите Тайнства, култово-религиозните обреди се различават от тях по един много важен признак - светите Тайнства са установени от самия Христос, а обрядите са въведени от светата Църква в хода на нейното развитие и съобразно потребностите й при обслужване на религиозния култ. Чрез своите обряди светата Църква дава благословията при:

- посвещаване за църковно служение (подстрижение в монашество);

- за нуждите на Църквата при обслужване на религиозния култ - обновление на храмове, освещаване на икони, одежди, църковни утвари;

- за преподаване на духовни сили и ползи - водосвет, панихиди, опела;

- за преподаване на материални блага и телесни сили - молитви за родилки и новородени, против беди, болести, изпитания, за благополучие, за домове и др.

В богослуженията и църковните обряди се използват точно определени материални елементи, натоварени със символично съдържание и със строго установени послания, които в определени моменти се издигат до нивото на свръхестествена значимост и същевременно имат водещо място в скалата на човешките ценности. Тези материални елементи са: вода, хляб, вино, елей, светлина, тамян. Основни предпоставки за широкото им навлизане в съдържанието на богослужението и обрядната система се дължи на факта, че те са от първостепенна важност за съществуването на човека и имат пряко отношение към Тайнството Спасение.

- ВОДА - тя е от особена важност за човека и неговото съществуване. Нейната символика е изключително богата и многообразна. Една от основните й функции е очистителната и за това тя  е неизменен компонент от съдържанието на всички очистителни ритуали. В символиката на водата присъстват двойка контрастни функции - съзидателна и разрушителна, градивна и деструктивна - водата разрушава, унищожава, но и създава, изгражда, оживотворява. И тъй като от философска гледна точка всеки един от елементите на  двойка от противоположности е проекция на цялото, то в символиката на водата с особена експресивност изпъква символът на живота, на неговото многообразие, необятност и неизчерпаемост. Точно този дискурс посочва Библията, когато говори за Всемирния Потоп - той унищожава Стария свят и създава Новия и въпреки стихийния си характер, той представлява своеобразна еманация на живота. Уповавайки се на богатата символика на водата, светата Църква я въвежда като основен елемент в светите Тайнства Кръщение и Евхаристия. Тъй като една от фундаменталните характеристики на светото Кръщение е възможността за очистване от греховете, на по-късен етап от своето развитие светата Църква въвежда водоосвещенията, с които се цели очистването на хора, предмети и места от зловредни влияния.

alt

- ВИНО - в ритуалната обрядност на много езически култове виното се използва като средство за опиянение и постигане на екстаз, служещ като възможност за общуване на човека с Боговете и като израз на доближаване до божествената природа. Християнската религия отхвърля подобно разбиране за символиката на виното. Според нея то е символ на месианското веселие - радост, постигната с цената на страдание. Христос избира виното за антитип на Своята Кръв, когато създава Тайнството на Светото Причастие по време на Тайната вечеря. Като символен елемент виното има изразително присъствие в обредността на Трифоновден.

- ХЛЯБ - стои в основата на човешкия живот, той е храна от първа необходимост и към него човекът винаги е подхождал с особена почит и свещенодействие. Като материален елемент, присъстващ в обрядите и култовите ритуали, той е наситен с дълбоко символично съдържание, съхраняващо в себе си посланието за плодовете на човешкия труд, за сътрудниеството между хората по време на трудовия процес, за вечния човешки стремеж към хармония и единство с природата, за плодородие и материално благополучие. В езическата култово-религиозна обрядност хлябът заема статуквото на безкръвна жертва и символизира възраждането, обновлението, циклите в природата и нейните репродуктивни способности. Светата Църква въвежда хляба като символичен материален елемент в богослужението и църковните обряди, тъй като по време на Тайната вечеря самият Христос го избира за антитип на Своето Тяло, отдадено за изкупление на човешките грехове.

- ЕЛЕЙ - материален елемент, който е наситен с дълбоко символично съдържание и заема много важно място в църковната, обрядност, обслужваща религиозния култ. Той е средство за помазване на царете, пророците и свещениците, чрез което биват освещавани и посвещавани в обществена служба. Тъй като името на Христос означава "помазник" (от евр. "месия"), светата Църква въвежда елея при извършване на Тайнствата Свето Кръщение, Свето Миропомазание и Свето Елеосвещение (маслосвет).

- СВЕТЛИНА - тя е естествена необходимост за всички жизнени процеси в природата и в развитието на човека. В християнството светлината е символ на Светия Дух - Просветителя и на Христос, определян като "истинската светлина на света". Именно в тази интерпретация на символиката на светлината се състои причината за въвеждането й като материален елемент, участващ в култово-религиозната обрядност и в процеса на богослужение чрез кандила, свещници, полилеи и др.

- ТАМЯН - макар да е известен още от дълбока древност, в богослужението и в християнските църковни обряди е въведен като символичен материален елемент сравнително късно. По време на гоненията срещу първите християни ( I - IV в.) смъртта на много от тях е предизвикана от отказа им да извършват жертвоприношения в чест на езическите божества и да кадят с тамян в езическите капища. Тъй като в Свещените книги на християнството каденето се интерпретира като ефирен образ, символизиращ молитвата към Бога, Светата Църква го приобщава към символичните материални елементи на богослужението и християнската църковна обрядност.

 

 

Рекламa

Последни творби

Синьо огледало

News image

"Очистих се, защото направих добро на най-лошия."  /Елин Пелин, "Огледалото на свети Христофор"/ "Огледало, отразяващо всекиму своето." /Йеронимус Бош/  В митологичната система на древните българи огледалото е един от...

Последни картини | Ваня Никитова | Tuesday, 1 August 2017

Продължава...

More in: Последни картини

100%
-
+
1
Show options
"Свещеният хляб"

0.00 Лв.
Таликтрум / Обичниче
Таликтрум / Обичниче
150.00 Лв.
"Синьо огледало"

275.00 Лв.
"Сънят на пеперудата"

280.00 Лв.
Азиатски натюрморт
Азиатски натюрморт
0.00 Лв.
Св. Василий Великий
Св. Василий Великий
0.00 Лв.

Богородица Троеручица
Богородица Троеручица
200.00 Лв.
Чудотворна Богородица
Чудотворна Богородица
140.00 Лв.

Св. Трифон Зарезан
Св. Трифон Зарезан
280.00 Лв.

Богородица Одигитрия
Богородица Одигитрия
230.00 Лв.
С дъх на орхидеи
С дъх на орхидеи
550.00 Лв.

Пейзаж „Хармония”
Пейзаж „Хармония”
800.00 Лв.

Полски цветя
Полски цветя
240.00 Лв.

Натюрморт "Екзотика"
Натюрморт
0.00 Лв.
Настроение
Настроение
330.00 Лв.

Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на бисквитки.