Начало Относно иконите Курбанът в християнството
Курбанът в християнството

alt

Въпросът за смисъла и необходимостта от правенето на курбани в християнството е изпълнен с много противоречия. В етимологичен аспект думата "курбан" прозхожда от еврейското "korban" и семантично означава: 1. доброволно дарение, "принос";  2. кръвна или безкръвна жертва, принесена по усърдие. В съвременните представи на българина битува мнението, че произходът на думата е турски, семантично се употребява като "жертва, жертвено животно" и се възприема като остатъчен културно-религиозен елемент, насилствено привнесен в българския патриархален бит  през периода на петвековното турско робство. Всъщност, културният процес винаги е бил динамичен, а интеграцията между отделните култури - многопосочна. Почти всеки персонаж, празник или обряд, почитан от една културна общност, има свой етимологичен еквивалент в друга културно-религиозна система.  

При правенето на курбан като християнски религиозен обряд се забелязват реликтите на древни езически ритуали - следвайки принципа на приемственост между отделните културни пластове, християнската църква се е отнасяла с изключителна толерантност към елементите на предишни идеологически системи и успешно се е адаптирала към тях. Според идеите на християнството, курбанът не е и не може да бъде жертва, защото жертвата е само една - Христос.                  Курбанът в християнството може да бъде само средство за изразяване на благодарност към Бога за оказана подкрепа,  съдействие и сторено благодеяние в моменти на изпитания, болести и житейски премеждия.

  • Курбан се прави, както при лоши ( смърт, болест, премеждия), така  и при хубави поводи (храмови празници, професионални празници, покровител на рода, кръщене, за здраве, имен ден, освещаване на  жилище или обществени сгради и др.). Той е календарно адаптиран към дните на големите празници в християнството. За здравето на деца курбан се прави на Рождество Богородично, а също и на Света Анна. Освещаването на нов дом се прави на Петковден, за това в народната памет събитието е известно като "светец", т.е. покровител на семейството. 
  • Като жертвени могат да служат само домашните животни - овца, овен, агне, крава, вол, теле, петел, кокошка, пиле и др. Рибата, предназначена за курбан, задължително трябва да бъде с люспи.  Дивечовите животни и птици не могат да служат за курбан. Свинята може да бъде принасяна в жертва само по време на Коледните празници. Конят, магарето и козата не могат да служат за курбан, тъй като се смятат за "нечисти" животни
  • Курбаните могат да бъдат и безкръвни жертви - обредни хлябове, пшеница, зърнени храни,  плодове, зеленчуци, мед, мляко, яйца, напитки и др. 
  • Православната църква винаги е била изключително толерантна и съпричастна към въпросите на свободната воля, за това смята, че при правенето на курбан след преодоляване на трудни житейски изпитания или при болест, човек сам трябва да избира своя светец-покровител.   Уповавайки се на различни доводи при избора си, правещият курбан може да даде приоритет на едни житейски факти и да пренебрегне други, в зависимост от характеристиките на казуса и придружаващите го обстоятелства.  Светецът-покровител може да бъде избран според житието му или според сходни моменти от жизнения му път. Може да се избере и съобразно близостта с дадена църква, храм, местност  или др.свещени места. Решаваща роля при избора може да бъде и близостта на даден църковен празник с датата на премеждието. Може да бъде семейният светец-покровител и др.                                                                                                                                                                                         
  • Всеки човек сам избира давността  на курбаните, които прави - за една година, за няколко поредни години или доживотно.                                                                                                       

При правенето на курбан задължително трябва да се спазват следните изисквания;  

 - курбанът трябва да се освети от свещеник. Могат да се осветят солта, с която ще бъде приготвено жертвеното животно, а също и брашното, с което ще се месят обредните хлябове;

- в деня на курбана трябва да се запали свещ в християнската църква, могат да се оставят цветя и  дарове при иконата на светеца-покровител;

- на празничния обряд трябва да присъстват най-близките хора от рода; Въпрос на личен избор е кой още да бъде поканен да присъства на събитието;

- обредната трапеза трябва да се прекади с тамян,  присъстващите да запалят свещи за здраве, да се произнесе молитва и благословия за успех и благоденствие на човека, правещ курбан;

- на трапезата, освен блюдата с курбана, трябва да присъстват обредни хлябове, варена пшеница и вино;

     

Икона Правенето на курбан е въпрос на личен избор. Личен избор е и с кого ще го споделиш.  Но в поредицата от взети решения, истински ценно е идващото от сърцето и душата. Не материалният израз. И не неговото огласяване. В този ред на мисли, курбан може да бъде и великодушието - умението да простиш непростимото, в изкуството на безусловната обич или безвъзмездно оказаната помощ... Пътят към Божественото започва от чистата душевност и минава през развиването на богата духовност. 

 

Рекламa

Последни творби

Синьо огледало

News image

"Очистих се, защото направих добро на най-лошия."  /Елин Пелин, "Огледалото на свети Христофор"/ "Огледало, отразяващо всекиму своето." /Йеронимус Бош/  В митологичната система на древните българи огледалото е един от...

Последни картини | Ваня Никитова | Tuesday, 1 August 2017

Продължава...

More in: Последни картини

100%
-
+
1
Show options
"Свещеният хляб"

0.00 Лв.
Таликтрум / Обичниче
Таликтрум / Обичниче
150.00 Лв.
"Синьо огледало"

275.00 Лв.
"Сънят на пеперудата"

280.00 Лв.
Азиатски натюрморт
Азиатски натюрморт
0.00 Лв.
Спасовден (Възнесение Х-во)
Спасовден (Възнесение Х-во)
500.00 Лв.

Св. Андрей
Св. Андрей
60.00 Лв.

Разпятие Христово
Разпятие Христово
280.00 Лв.
Богородица Троеручица
Богородица Троеручица
180.00 Лв.
Св. Св. Кирил и Методий
Св. Св. Кирил и Методий
260.00 Лв.

Каменното цвете
Каменното цвете
300.00 Лв.

Изобилието на България
Изобилието на България
1 000.00 Лв.

Настроение
Настроение
330.00 Лв.

Триумфът на люляка
Триумфът на люляка
800.00 Лв.

Натюрморт "Романтика"
Натюрморт
0.00 Лв.

Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на бисквитки.