Начало Относно иконите Функциите на обредния хляб
Функциите на обредния хляб

Обредните хлябове са специфично свързващо звено между митологична памет и съвременност, между бит и култура. Те са уникален израз на вечния човешки стремеж към здраве, красота и хармония, към по-добър живот и всеобщо благоденствие. Функциите на ритуалния хляб притежават полиморфно съдържание - от една страна, те са детерминирани от обредния комплекс на всеки отделен празник, но от друга страна представляват ярък обобщен израз на симбиозата между човек и природа, между битовизъм и празничност. Обредният хляб е...

- символ - на храната като цяло, на ситостта, удовлетворението, доброто здраве, плодовитостта, богатата реколта, благоприятния резултат от човешката дейност. По време на Тайната вечеря Христос внася нови нюанси в интерпретацията на хляба - той става антитип на Неговото тяло;

- святост - изисква преклонение. Семантичен аналог на Първотворството, на Създаването на света. В хода на трансформацията "брашно-тесто-хляб" той символно повтаря парадигмата "раждане-живот-смърт", която стои в основата на всяка обрядност и в чието съдържание е заложена идеята за триединството, символа на Светата Троица;

- живот - като антитип на Христовото тяло ритуалният хляб е символ и на живота с неговия материален и духовен израз.

- медиатор - осъществява връзката между световете. Амбивалентното съдържание в характеристиките на хляба се забелязва в неговото култово присъствие в обредни практики, свързани с едновременното обслужване на култа към живота (тайнствата свето Кръщение, Венчание и др.)  и култа към смъртта (възпоменателни обредни практики, Задушниците). Наличието на противостоящи двойки в обредността е характерно за повечето древни митологични системи. 

-  преклонение - основното изискване при приготвянето му е обредното лице, брашното, водата и помощните принадлежности да са ритуално чисти;

- уединение - процесът се осъществява чрез мълчание - молитвено, ритуално, по подобие на обета за исихия по времето на ритуален пост. Месенето изисква уединение - като при създаването на дете;

- болка - асоциативен аналог е на болката, тъй като в етимологичен аспект глаголът "меся" произхожда от старобългарското "гнетя, гнести" (мачкам). Аналогично е албанското "ngjesh" (*an-gne-s-) "меся", както и от старонемски "knetan" (*gne-t -) "меся";

- катарзис - осъществява се чрез болката на създаването и трансформацията на тестото в хляб;

- душа - парата, която излиза от топлия хляб, е архетип на човешката душа, която излиза от тялото, за да изърши поредната си трансформация. Топлият хляб не се реже, той се разчупва (символен аналог на човешката крехкост, в сравнение с величието на природата);

- жертвеност - месенето е вид саможертва. Ритуалният хляб е безкръвна жертва и притежава прерогативите на курбан, на принос към светеца-покровител;

- молитва - той е своеобразна молба за помощ и закрила, отправена към боговете;

- надежда - синтезира в себе си посланието за бъдещо плодородие, за по-добър живот, за семейно благополучие и всеобщо благоденствие;

- всеотдайност - изисква да му посветиш част от времето, уменията и обичта си;

- мъдрост - освен знания за приготвянето му, се изисква и особен вид умение да превъплътиш семантиката на всички обредни послания чрез декоративно-пластичната украса на хляба. Като ритуален акт орнаментиката съхранява в себе си симбиозата между естетически вкус, знания и сръчност. Той е израз на вечния стремеж на българката към красотата, на умението й да пресъздаде богатството на мистиката в монотонния ритъм на ежедневието. Естетиката не просто има утилитарна страна - тя е начин на живот, в който законите на красотата са в синхрон с повелите на мъдростта.

 

 

Рекламa

Последни творби

Синьо огледало

News image

"Очистих се, защото направих добро на най-лошия."  /Елин Пелин, "Огледалото на свети Христофор"/ "Огледало, отразяващо всекиму своето." /Йеронимус Бош/  В митологичната система на древните българи огледалото е един от...

Последни картини | Ваня Никитова | Tuesday, 1 August 2017

Продължава...

More in: Последни картини

100%
-
+
1
Show options
"Свещеният хляб"

0.00 Лв.
Таликтрум / Обичниче
Таликтрум / Обичниче
150.00 Лв.
"Синьо огледало"

275.00 Лв.
"Сънят на пеперудата"

280.00 Лв.
Азиатски натюрморт
Азиатски натюрморт
0.00 Лв.
Спасовден (Възнесение Х-во)
Спасовден (Възнесение Х-во)
500.00 Лв.

Св. Василий Великий
Св. Василий Великий
0.00 Лв.

Св. Трифон Зарезан
Св. Трифон Зарезан
280.00 Лв.

Богородица Одигитрия
Богородица Одигитрия
230.00 Лв.
Св. Св. Кирил и Методий
Св. Св. Кирил и Методий
260.00 Лв.

Триумфът на люляка
Триумфът на люляка
800.00 Лв.

Изобилието на България
Изобилието на България
1 000.00 Лв.

Натюрморт "Екзотика"
Натюрморт
0.00 Лв.
Полски цветя
Полски цветя
240.00 Лв.

Пейзаж „Хармония”
Пейзаж „Хармония”
800.00 Лв.

Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на бисквитки.