Начало Относно иконите Птиците в световните митологични системи
Птиците в световните митологични системи

 Натюрморт

Орнитологията е дял от зоологията, свързан с изучаването на птиците. В етимологичен аспект наименованието "орнитология" произхожда от гръцкото "орнитус" - "птица" и "логос" - наука. Орнитологията се диференцира на неоорнитология, т.е. класическата съвременна наука за изучаване на птиците и палеоорнитология - наука за изучаване на изкопаемите (фосилни) птици.

В различните световни митологични системи присъстват разнообразни орнитоморфни мотиви, които придават на птиците свещен характер и ги превръщат в обект на култова почит. Те олицетворяват свободата на Първотворството, властта на Боговете-демиурзи, вечните небесни тайни, стремежа на човешката душа към извисяване. В архетипната символика птицата олицетворява свободния, неспокоен дух и неопитомената човешка воля.

В представите на много древни народи птиците притежават функциите на медиатори - те са посредници между Боговете и хората и осъществяват хармонизирането на връзката между Божественото начало и човешката природа. В таоизма те олицетворяват безсмъртието на човешката душа и се свързва с представите за "Безсмъртните, които приемат образа на птици". В християнските религиозни представи с подобни функции са натоварени ангелите и цялото Божествено ангелско войнство. В иконографските традиции на християнството ангелът е атрибут на свети апостол и евангелист Матей. Като олицетворение на исвисеност и духовна чистота с ангелски криле се изобразява и свети Йоан Кръстител. Идеята "душа-птица" е характерна за религиите от Близкия Изток. В Корана думата "птица" е синоним на "съдба". Птицата е често срещан символ и в африканските ритуални маски, където притежава прерогативите на жизненост, виталитет, плодовитост.

Сакрализирането на птиците като митологичен персонаж се обуславя и от взаимовръзката им с дървото на живота. Разположението на птичите гнезда в короната му олицетворява не само йерархичния принцип на устройството на човешкото общество - те са динамичен израз на парадигмата "раждане-живот-смърт" и вертикалната етична структура "минало-настояще-бъдеще". В алегоричен аспект гнездото символизира дома, семейството, уседналия човешки бит, социалния статус, формирането на културни представи. Митологизирането на птиците се дължи и на факта, че са естествени природни унищожители на насекомите и вредителите на реколтата. От друга страна те са възприемани като зооморфен семантичен антипод на змията и олицетворяват противостоящото дуалистично взаимоотношение "небе-земя", "горе-долу". 

ОРЕЛЪТ се счита за "първовърховен" представител на птичия свят и поради това изпълнява ролята на основен орнитоморфен атрибут на Боговете-демиурзи и на гръмовержците Зевс, Перун, Юпитер, Индра и др. В християнската религиозна система орелът е символен атрибут на свети Йоан Богослов и олицетворява бдителност, зорко око, господство, върховенство, победата над смъртта, стремежът на човешката душа към високи хоризонти и достигане до идеята за безсмъртието, Вечността, Божественото и непреходното.

СОКОЛ - в египетската митология съществува божество, на име Хор. Неговото гръцко име е "Хорус" и означава "Този, който е горе" или "Този, който е далече". Хор е изобразяван като божество с полиморфни характеристики - той има глава на сокол, носи короната на Египет и има ореол от слънчевия диск - доказателство за неговия соларен произход. Хор е смятан за господар на небето, а в египетската митология соколът е възприеман като семантичен аналог на бика. В християнската митологична система птицата е атрибут на свети Трифон Зарезан. В представите на древните индианци соколът е зодиакален знак, съответстващ на периода 21 март - 19 април (Овен в Индоевропейската зодиакална система). Той се характеризира с изразителни лидерски качества и умения за работа в екип.

ПАУН - птицата, която не може да пее, но все пак е най-красива в пернатия свят. Възприема се като семантичен аналог на лалето във флоралния свят.  Свързва се с представите за "Всевиждащото око", Окото на Бог, Светата Троица. В Южното небесно полукълбо съществува съзвездие, носещо името Паун ( лат. "Pavo"). Въведено е през XVII в.

ЛЕБЕД - в гръцката митологична система е смятан за орнитоморфен атрибут на Афродита, богинята на Зората. В славянската митологична система се свързва с богинята - майка, Лада / Леда. Считан е за олицетворение на грация, изящество, чистота, невинност. Черният лебед е символ на мрака и нощта, а белият - на светлината и деня. Амбивалентното съдържание в символните характеристики е доказателство за едновременното почитане на култа към живота и култа към смъртта. В Северното небесно полукълбо се намира съзвездие, носещо името "Лебед" (лат. "Cygnus"), което е наситено с многообразно митологично съдържание, продукт на различни световни културно-религиозни системи.

СОВА - притежава полиморфни характеристики в съдържанието си. Считана е за орнитоморфен атрибут на древногръцката богиня Атина Палада - сова и змия охранявали нейните покои. Птицата е символ на мъдрост, знания, достойнство, хладнокръвие и умение да се взимат трезви решения в критични ситуации. В славянската митологична система е атрибут на бог Саваот - върховно божество от соларен тип, смята се за асоциативна персонификация на Бог-Отец в Тринитарианството и концепциите за триединния Бог в лицето на Света Троица, както и на Бог Мраз, Старият Татко Коледа и др. В християнската религия аналог на бог Саваот е свети Сава. В славянската митологична система съществува богиня Сва, чиито атрибут също е совата. Богинята Сва притежава прерогативите на пра-родителка на Боговете, на Богиня-майка и върховно божество от хтоничен тип. 

БУХАЛ - символ на научни знания, любознателност и ум. Счита се за орнитоморфен семантичен аналог на совата, с която образуват противостояща двойка. В индианската космология обхваща периода 23 ноември - 21 декември и съответства на зодия стрелец в индоевропейската зодиакална система. Считан е за орнитоморфен атрибут на жените-войни.

КЪЛВАЧ - в хороскопа на древните индианци е зодиакален знак, обхващащ периода 21 юни - 21 юли. Той е съответстващ на рака в индоевропейската зодиакална система. Най-ценните му качества са съпричастност, партньорство, преданост, лечител на природата. В алегоричен смисъл, кълвачът олицетворява механично натрупаните знания. Тъй като притежава хтонична принадлежност, в християнската митологична система олицетворява еретичните наклонности.

ГЪЛЪБ - притежава полиморфни характеристики в съдържанието си. В Новия Завет олицетворява Светия Дух и е орнитоморфен култов атрибут на Светата Троица. Гълъб и лилия символизират Благовещението и свети архангел Гавраил. Гълъб и маслинена клонка са символ на мира, но и знак, даден на Ной в Стария Завет като обещание от Бог, че Потопът е свършил и няма да се повтори. Гълъбът нерядко съпътства ритуалните практики със сватбена насоченост като символ на духовност, обич и брачно партньорство. Съвкупност от 12 гълъба олицетворява 12-те апостоли, мисионерството и проповедническата дейност. В Южното небесно полукълбо съществува съзвездие, носещо името Гълъб ( на лат. "Columba"). Намира се на юг от съзвездията Голямо куче и Заек.

СИНИГЕР - една от най-разпространените птици в България, наравно с домашния гълъб и врабчето. Сутрин се събужда преди всички, а песните му радват с многообразни звуци. Изключително издръжлива е по време на студ, но за древните българи синигерът е имал функциите на индикатор за спиране на снеговалежите. Синигерът е обект на култова почит в множество древни митологични системи. Считан е за орнитоморфен атрибут на Хермес и за семантичен аналог на кукуряка- ранният вестител, предвестникът на пролетта.

ОРЕХЧЕ - в народната лексика е познато и с името "мушитрънче", То е една от най-дребните птици в разред Врабчоподобни. Обитава ниски храсталаци и горски трънени местности. Малките му размери и закръглената му форма го превръщат в орнитоморфен аналог на ореха. Способността му да оцелява в трудни условия го превръща в символ на издръжливост.

ЧУЧУЛИГА - във фолклорните представи на народа ни е асоциативна персонификация на лятното утро, жътвата, саможертвата.

ГЪСКА - в представите на древните индианци е обект на култова почит и обхваща периода 23 декември - 21 януари. Съответствие е на зодиакалния знак козирог в индоевропейската система. Дивата гъска олицетворява хаоса и в много древни култури е възприемана като "Творец на Вселената" - тя снася Златното яйце, което е семантичен аналог на Слънцето и животворната Светлина, породена от него. С гъската се свързва целият Коледно-Новогодишен празничен комплекс в представите на народа ни. Тя е орнитоморфен аналог на свинята. В гностичните традиции е олицетворение на Светия Дух. Символ на бдителност и предпазливост. В Китай се асоциира с небесната синева, мъжкото начало и принципа "Ян". Използва се като апотропеен талисман за съхранение на брака и семейното щастие.

ГАРВАН - в представите на древните индианци е зодиакален знак, обхващащ периода 22 септември - 22 октомври. Съответствие е на зодиакалния знак "везни" в индоевропейските културни традиции. Гарванът и орелът образуват орнитоморфна противостояща двойка, но притежават и функциите на взаимнозаменяемост. Носител на амбивалентно съдържание в характеристиките си - символизира човешките страсти, но и човешките грехове. В гръцките културни традиции гарванът е считан за орнитоморфен атрибут на Аполон, бог на светлината. В Южното небесно полукълбо съществува малко съзвездие, носещо името Гарван.

ВРАНА - притежава амбивалентни характеристики в съдържанието си - символ на хитрост, ловкост, коварство, но същевременно на елегантност и изящество.. В Гърция олицетворява дълголетие, но и лоша вест. Във Франция и Италия е предвестник на нещастия, а в Индия - на смърт. В Северното небесно полукълбо съществува съзвездие, носещо името Врана ( на лат. "Corvus"), в което бе открит специфичен новороден кълбовиден звезден куп, който астрономите оприличиха като "динозавърско яйце".

КОРМОРАН - наименованието произхожда от латински - Morus capensis. В множество древни култури е възприеман като "Повелителят на птиците". Счита се за орнитоморфен атрибут на ораторското изкуство.

КУКУМЯВКА - във фолклорните представи на народа ни кукумявката е птица с хтонична принадлежност, атрибут на Баба Яга (тъмната страна на Богинята-майка) или на Морана - Богинята на смъртта. Счита се за предвестник на нещастия, болести и смърт.

КУКУВИЦА -  в архетипната символика олицетворява "блудния син" и идеята за вечното завръщане, мъдростта и опита, натрупани по пътя към дома.

ПРИЛЕП - олицетворява хтоничното начало и задгробния живот, орнитоморфен атрибут на свети архангел Михаил.

СЛАВЕЙ - в повечето световни култури славят е приказен персонаж, семантичен антипод на пауна. Той не се отличава с ярка красота, но пък песните му са най-красивите в птичия свят. Славеят е смятан за олицетворение на песенното творчество и музиката. Орнитоморфен атрибут на Орфей. За негов инсектоиден аналог се счита щурецът. В някои етно-региони от територията на България славеят е популярен с народното наименование "бюлбюл".

ЩЪРКЕЛ - олицетворява народните представи за дълголетие, родова памет, семейно щастие. Предвестник на пролетта, обновлението в природата и Христовото Възкресение. Нерядко се свързва с пожеланието за раждане на дете. Атрибут на Бабинден, Младенци и Благовещение.

ЖЕРАВ - счита се за предвестник на плодородие и живителна влага. В Индия е олицетворение на зимата, а в китайските културни традиции се свързва с представите за дълголетие, със смъртта и прехода на човешката душа в отвъдното. Оригами, изобразяващи жерав, са символ на сбъдване на съкровено желание. В Южното небесно полукълбо съществува съзвездие, носещо името Жерав ( на лат. Grus"). До XVI в. е смятано за част от съзвездието Южна риба, поради което не е носител на самостоятелно митологично съдържание.

ВРАБЧЕ - в представите на древните индуси се свързва с изобилието и пестеливостта. Олицетворява адаптивността на птиците и способността им да оцеляват в урбанистична среда, привързаност към човека. Атрибут на стопанина на дома. В културните представи на древните гърци врабчето е възприемано като един от орнитоморфните атрибути на Богинята на Зората, Афродита, заедно с лебеда и гъската.

ЛЯСТОВИЦА - олицетворява надеждата, пролетта, обновлението в природата, лесна възприемчивост към новото, адаптивност в урбанистична среда.Като прелетна птица, тя е символ на цикличността - в природата, в човешкия живот и във Вселената. За много Ренесансови художници лястовиците са любим персонаж в натюрмортите с пеперуди и гирлянди от цветя - олицетворение на единството между флорален, инсектоиден, орнитоморфен и др. аспекти на религиозния култ.

ЧЕРВЕНОШИЙКА - възприема се като асоциативна персонификация на Христовото Разпятие. В алегоричен аспект се смята, че птицата кацнала върху главата на Христос по време на Неговото Разпятие и наранила шийката си от тръните на венеца му. 

ЧУЧУЛИГА - олицетворява утрото, изгрева, новия ден, началото , летните трепети и любовното щастие. Нерядко се възприема като покровител на песенното творчество, на гласовата надареност, на вербалната магия. 

 

Рекламa

Последни творби

Синьо огледало

News image

"Очистих се, защото направих добро на най-лошия."  /Елин Пелин, "Огледалото на свети Христофор"/ "Огледало, отразяващо всекиму своето." /Йеронимус Бош/  В митологичната система на древните българи огледалото е един от...

Последни картини | Ваня Никитова | Tuesday, 1 August 2017

Продължава...

More in: Последни картини

100%
-
+
1
Show options
"Свещеният хляб"

0.00 Лв.
Таликтрум / Обичниче
Таликтрум / Обичниче
150.00 Лв.
"Синьо огледало"

275.00 Лв.
"Сънят на пеперудата"

280.00 Лв.
Азиатски натюрморт
Азиатски натюрморт
0.00 Лв.
Чудотворна Богородица
Чудотворна Богородица
140.00 Лв.

Спасовден (Възнесение Х-во)
Спасовден (Възнесение Х-во)
500.00 Лв.

Св. Трифон Зарезан
Св. Трифон Зарезан
280.00 Лв.

Св. Св. Кирил и Методий
Св. Св. Кирил и Методий
260.00 Лв.

Богородица Страдална
Богородица Страдална
80.00 Лв.
Настроение
Настроение
330.00 Лв.

Изобилието на България
Изобилието на България
1 000.00 Лв.

Натюрморт "Романтика"
Натюрморт
0.00 Лв.
Пейзаж „Хармония”
Пейзаж „Хармония”
800.00 Лв.

Триумфът на люляка
Триумфът на люляка
800.00 Лв.

Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на бисквитки.