Начало Въпроси Относно иконите Птиците в световните митологични системи
Птиците в световните митологични системи ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Ваня Никитова   
Вторник, 06 Декември 2016 07:39

 Натюрморт

Орнитологията е дял от зоологията, свързан с изучаването на птиците. В етимологичен аспект наименованието "орнитология" произхожда от гръцкото "орнитус" - "птица" и "логос" - наука. Орнитологията се диференцира на неоорнитология, т.е. класическата съвременна наука за изучаване на птиците и палеоорнитология - наука за изучаване на изкопаемите (фосилни) птици.

В различните световни митологични системи присъстват разнообразни орнитоморфни мотиви, които придават на птиците свещен характер и ги превръщат в обект на култова почит. Те олицетворяват свободата на Първотворството, властта на Боговете-демиурзи, вечните небесни тайни, стремежа на човешката душа към извисяване. В архетипната символика птицата олицетворява свободния, неспокоен дух и неопитомената човешка воля.

В представите на много древни народи птиците притежават функциите на медиатори - те са посредници между Боговете и хората и осъществяват хармонизирането на връзката между Божественото начало и човешката природа. В таоизма те олицетворяват безсмъртието на човешката душа и се свързва с представите за "Безсмъртните, които приемат образа на птици". В християнските религиозни представи с подобни функции са натоварени ангелите и цялото Божествено ангелско войнство. В иконографските традиции на християнството ангелът е атрибут на свети апостол и евангелист Матей. Като олицетворение на исвисеност и духовна чистота с ангелски криле се изобразява и свети Йоан Кръстител. Идеята "душа-птица" е характерна за религиите от Близкия Изток. В Корана думата "птица" е синоним на "съдба". Птицата е често срещан символ и в африканските ритуални маски, където притежава прерогативите на жизненост, виталитет, плодовитост.

Сакрализирането на птиците като митологичен персонаж се обуславя и от взаимовръзката им с дървото на живота. Разположението на птичите гнезда в короната му олицетворява не само йерархичния принцип на устройството на човешкото общество - те са динамичен израз на парадигмата "раждане-живот-смърт" и вертикалната етична структура "минало-настояще-бъдеще". В алегоричен аспект гнездото символизира дома, семейството, уседналия човешки бит, социалния статус, формирането на културни представи. Митологизирането на птиците се дължи и на факта, че са естествени природни унищожители на насекомите и вредителите на реколтата. От друга страна те са възприемани като зооморфен семантичен антипод на змията и олицетворяват противостоящото дуалистично взаимоотношение "небе-земя", "горе-долу". 

ОРЕЛЪТ се счита за "първовърховен" представител на птичия свят и поради това изпълнява ролята на основен орнитоморфен атрибут на Боговете-демиурзи и на гръмовержците Зевс, Перун, Юпитер, Индра и др. В християнската религиозна система орелът е символен атрибут на свети Йоан Богослов и олицетворява бдителност, зорко око, господство, върховенство, победата над смъртта, стремежът на човешката душа към високи хоризонти и достигане до идеята за безсмъртието, Вечността, Божественото и непреходното.

СОКОЛ - в египетската митология съществува божество, на име Хор. Неговото гръцко име е "Хорус" и означава "Този, който е горе" или "Този, който е далече". Хор е изобразяван като божество с полиморфни характеристики - той има глава на сокол, носи короната на Египет и има ореол от слънчевия диск - доказателство за неговия соларен произход. Хор е смятан за господар на небето, а в египетската митология соколът е възприеман като семантичен аналог на бика. В християнската митологична система птицата е атрибут на свети Трифон Зарезан. В представите на древните индианци соколът е зодиакален знак, съответстващ на периода 21 март - 19 април (Овен в Индоевропейската зодиакална система). Той се характеризира с изразителни лидерски качества и умения за работа в екип.

ПАУН - птицата, която не може да пее, но все пак е най-красива в пернатия свят. Възприема се като семантичен аналог на лалето във флоралния свят.  Свързва се с представите за "Всевиждащото око", Окото на Бог, Светата Троица. В Южното небесно полукълбо съществува съзвездие, носещо името Паун ( лат. "Pavo"). Въведено е през XVII в.

ЛЕБЕД - в гръцката митологична система е смятан за орнитоморфен атрибут на Афродита, богинята на Зората. В славянската митологична система се свързва с богинята - майка, Лада / Леда. Считан е за олицетворение на грация, изящество, чистота, невинност. Черният лебед е символ на мрака и нощта, а белият - на светлината и деня. Амбивалентното съдържание в символните характеристики е доказателство за едновременното почитане на култа към живота и култа към смъртта. В Северното небесно полукълбо се намира съзвездие, носещо името "Лебед" (лат. "Cygnus"), което е наситено с многообразно митологично съдържание, продукт на различни световни културно-религиозни системи.

СОВА - притежава полиморфни характеристики в съдържанието си. Считана е за орнитоморфен атрибут на древногръцката богиня Атина Палада - сова и змия охранявали нейните покои. Птицата е символ на мъдрост, знания, достойнство, хладнокръвие и умение да се взимат трезви решения в критични ситуации. В славянската митологична система е атрибут на бог Саваот - върховно божество от соларен тип, смята се за асоциативна персонификация на Бог-Отец в Тринитарианството и концепциите за триединния Бог в лицето на Света Троица, както и на Бог Мраз, Старият Татко Коледа и др. В християнската религия аналог на бог Саваот е свети Сава. В славянската митологична система съществува богиня Сва, чиито атрибут също е совата. Богинята Сва притежава прерогативите на пра-родителка на Боговете, на Богиня-майка и върховно божество от хтоничен тип. 

БУХАЛ - символ на научни знания, любознателност и ум. Счита се за орнитоморфен семантичен аналог на совата, с която образуват противостояща двойка. В индианската космология обхваща периода 23 ноември - 21 декември и съответства на зодия стрелец в индоевропейската зодиакална система. Считан е за орнитоморфен атрибут на жените-войни.

КЪЛВАЧ - в хороскопа на древните индианци е зодиакален знак, обхващащ периода 21 юни - 21 юли. Той е съответстващ на рака в индоевропейската зодиакална система. Най-ценните му качества са съпричастност, партньорство, преданост, лечител на природата. В алегоричен смисъл, кълвачът олицетворява механично натрупаните знания. Тъй като притежава хтонична принадлежност, в християнската митологична система олицетворява еретичните наклонности.

ГЪЛЪБ - притежава полиморфни характеристики в съдържанието си. В Новия Завет олицетворява Светия Дух и е орнитоморфен култов атрибут на Светата Троица. Гълъб и лилия символизират Благовещението и свети архангел Гавраил. Гълъб и маслинена клонка са символ на мира, но и знак, даден на Ной в Стария Завет като обещание от Бог, че Потопът е свършил и няма да се повтори. Гълъбът нерядко съпътства ритуалните практики със сватбена насоченост като символ на духовност, обич и брачно партньорство. Съвкупност от 12 гълъба олицетворява 12-те апостоли, мисионерството и проповедническата дейност. В Южното небесно полукълбо съществува съзвездие, носещо името Гълъб ( на лат. "Columba"). Намира се на юг от съзвездията Голямо куче и Заек.

СИНИГЕР - една от най-разпространените птици в България, наравно с домашния гълъб и врабчето. Сутрин се събужда преди всички, а песните му радват с многообразни звуци. Изключително издръжлива е по време на студ, но за древните българи синигерът е имал функциите на индикатор за спиране на снеговалежите. Синигерът е обект на култова почит в множество древни митологични системи. Считан е за орнитоморфен атрибут на Хермес и за семантичен аналог на кукуряка- ранният вестител, предвестникът на пролетта.

ОРЕХЧЕ - в народната лексика е познато и с името "мушитрънче", То е една от най-дребните птици в разред Врабчоподобни. Обитава ниски храсталаци и горски трънени местности. Малките му размери и закръглената му форма го превръщат в орнитоморфен аналог на ореха. Способността му да оцелява в трудни условия го превръща в символ на издръжливост.

ЧУЧУЛИГА - във фолклорните представи на народа ни е асоциативна персонификация на лятното утро, жътвата, саможертвата.

ГЪСКА - в представите на древните индианци е обект на култова почит и обхваща периода 23 декември - 21 януари. Съответствие е на зодиакалния знак козирог в индоевропейската система. Дивата гъска олицетворява хаоса и в много древни култури е възприемана като "Творец на Вселената" - тя снася Златното яйце, което е семантичен аналог на Слънцето и животворната Светлина, породена от него. С гъската се свързва целият Коледно-Новогодишен празничен комплекс в представите на народа ни. Тя е орнитоморфен аналог на свинята. В гностичните традиции е олицетворение на Светия Дух. Символ на бдителност и предпазливост. В Китай се асоциира с небесната синева, мъжкото начало и принципа "Ян". Използва се като апотропеен талисман за съхранение на брака и семейното щастие.

ГАРВАН - в представите на древните индианци е зодиакален знак, обхващащ периода 22 септември - 22 октомври. Съответствие е на зодиакалния знак "везни" в индоевропейските културни традиции. Гарванът и орелът образуват орнитоморфна противостояща двойка, но притежават и функциите на взаимнозаменяемост. Носител на амбивалентно съдържание в характеристиките си - символизира човешките страсти, но и човешките грехове. В гръцките културни традиции гарванът е считан за орнитоморфен атрибут на Аполон, бог на светлината. В Южното небесно полукълбо съществува малко съзвездие, носещо името Гарван.

ВРАНА - притежава амбивалентни характеристики в съдържанието си - символ на хитрост, ловкост, коварство, но същевременно на елегантност и изящество.. В Гърция олицетворява дълголетие, но и лоша вест. Във Франция и Италия е предвестник на нещастия, а в Индия - на смърт. В Северното небесно полукълбо съществува съзвездие, носещо името Врана ( на лат. "Corvus"), в което бе открит специфичен новороден кълбовиден звезден куп, който астрономите оприличиха като "динозавърско яйце".

КОРМОРАН - наименованието произхожда от латински - Morus capensis. В множество древни култури е възприеман като "Повелителят на птиците". Счита се за орнитоморфен атрибут на ораторското изкуство.

КУКУМЯВКА - във фолклорните представи на народа ни кукумявката е птица с хтонична принадлежност, атрибут на Баба Яга (тъмната страна на Богинята-майка) или на Морана - Богинята на смъртта. Счита се за предвестник на нещастия, болести и смърт.

КУКУВИЦА -  в архетипната символика олицетворява "блудния син" и идеята за вечното завръщане, мъдростта и опита, натрупани по пътя към дома.

ПРИЛЕП - олицетворява хтоничното начало и задгробния живот, орнитоморфен атрибут на свети архангел Михаил.

СЛАВЕЙ - в повечето световни култури славят е приказен персонаж, семантичен антипод на пауна. Той не се отличава с ярка красота, но пък песните му са най-красивите в птичия свят. Славеят е смятан за олицетворение на песенното творчество и музиката. Орнитоморфен атрибут на Орфей. За негов инсектоиден аналог се счита щурецът. В някои етно-региони от територията на България славеят е популярен с народното наименование "бюлбюл".

ЩЪРКЕЛ - олицетворява народните представи за дълголетие, родова памет, семейно щастие. Предвестник на пролетта, обновлението в природата и Христовото Възкресение. Нерядко се свързва с пожеланието за раждане на дете. Атрибут на Бабинден, Младенци и Благовещение.

ЖЕРАВ - счита се за предвестник на плодородие и живителна влага. В Индия е олицетворение на зимата, а в китайските културни традиции се свързва с представите за дълголетие, със смъртта и прехода на човешката душа в отвъдното. Оригами, изобразяващи жерав, са символ на сбъдване на съкровено желание. В Южното небесно полукълбо съществува съзвездие, носещо името Жерав ( на лат. Grus"). До XVI в. е смятано за част от съзвездието Южна риба, поради което не е носител на самостоятелно митологично съдържание.

ВРАБЧЕ - в представите на древните индуси се свързва с изобилието и пестеливостта. Олицетворява адаптивността на птиците и способността им да оцеляват в урбанистична среда, привързаност към човека. Атрибут на стопанина на дома. В културните представи на древните гърци врабчето е възприемано като един от орнитоморфните атрибути на Богинята на Зората, Афродита, заедно с лебеда и гъската.

ЛЯСТОВИЦА - олицетворява надеждата, пролетта, обновлението в природата, лесна възприемчивост към новото, адаптивност в урбанистична среда.Като прелетна птица, тя е символ на цикличността - в природата, в човешкия живот и във Вселената. За много Ренесансови художници лястовиците са любим персонаж в натюрмортите с пеперуди и гирлянди от цветя - олицетворение на единството между флорален, инсектоиден, орнитоморфен и др. аспекти на религиозния култ.

ЧЕРВЕНОШИЙКА - възприема се като асоциативна персонификация на Христовото Разпятие. В алегоричен аспект се смята, че птицата кацнала върху главата на Христос по време на Неговото Разпятие и наранила шийката си от тръните на венеца му. 

ЧУЧУЛИГА - олицетворява утрото, изгрева, новия ден, началото , летните трепети и любовното щастие. Нерядко се възприема като покровител на песенното творчество, на гласовата надареност, на вербалната магия. 

Последно променен на Сряда, 05 Април 2017 13:27
 

Рекламa

Последни творби

Синьо огледало

News image

"Очистих се, защото направих добро на най-лошия."  /Елин Пелин, "Огледалото на свети Христофор"/ "Огледало, отразяващо всекиму своето." /Йеронимус Бош/  В митологичната система на древните българи огледалото е един от...

Последни картини | Ваня Никитова | Tuesday, 1 August 2017

Продължава...

More in: Последни картини

100%
-
+
1
Show options
"Свещеният хляб"

0.00 Лв.
Таликтрум / Обичниче
Таликтрум / Обичниче
150.00 Лв.
"Синьо огледало"

275.00 Лв.
"Сънят на пеперудата"

280.00 Лв.
Азиатски натюрморт
Азиатски натюрморт
0.00 Лв.
Богородица Страдална
Богородица Страдална
80.00 Лв.
Богородица Троеручица
Богородица Троеручица
180.00 Лв.
Чудотворна Богородица
Чудотворна Богородица
140.00 Лв.

Богородица Одигитрия
Богородица Одигитрия
230.00 Лв.
Св. Василий Великий
Св. Василий Великий
0.00 Лв.

Пейзаж „Хармония”
Пейзаж „Хармония”
800.00 Лв.

Триумфът на люляка
Триумфът на люляка
800.00 Лв.

Натюрморт "Романтика"
Натюрморт
0.00 Лв.
Изобилието на България
Изобилието на България
1 000.00 Лв.

Каменното цвете
Каменното цвете
300.00 Лв.

Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на бисквитки.