Натюрморт "Еликсир" Печат

Натюрморт

"Красивото всъщност е всичко, което гледаме с любов!"                                              /Кристиян Моргенщерн/

В етимологичен аспект наименованието "еликсир" произхожда от арабски - "aliksir" и се свързва с представите за вълшебно, чудодейно питие, което дарява безсмъртие, безгранична сила, вечна младост, неизчерпаема енергия, всеотдайна любов. То е алегоричен израз на вечния човешки стремеж към непреходност, нетленност и Божественост. Изготвянето на чудодейни напитки в древността се извършвало при строго съблюдаване на изискванията за ритуална чистота, по предварително установен ред, в определен ден (период) от годината - те са сезонно адаптирани и имат пряко отношение към спецификата на човешката дейност и елементарния битовизъм. 

В състава на еликсира влизат елементи с растителен, животински и минерален произход - елементите на фито- и зооморфизъм присъстват в структурата на повечето обредни практики и са реликт от древни митологични системи.

В повечето световни религии маслиненото дърво е обект на култова почит като символ на мира, победата, радостта, свещеният съюз, брачната хармония, изобилието, плодовитостта, чистотата, целомъдрието, безсмъртието, вечността, нетленното, непреходното и др. В представите на множество древни народи маслината е смятана за панацея - универсално лекарство срещу всякакви болести, олицетворение на здраве, красота и дълговечност. Добиваното от нейните плодове маслинено масло е наричано "течно злато" и е смятано за "еликсир на живота". 

В традициите на Християнската митологична система маслиненото клонче е знак за правоверие, Божествена справедливост и мир. Гълъбче, носещо маслинено клонче, е символ на отлитащите към Рая души на праведниците. Лист от маслина е считан за флорален аналог на живота и обновлението в природата, на Възкресението и новото начало. Един от основните символни елементи, участващ в християнските обредни практики, е т.нар. "елей" - смес от чист зехтин и благовонни масла. Той е важен атрибут в ритуалите, обслужващи Тайнството Свето Кръщение, конфирмация, ръкополагане на свещеници, даване на последно причастие. От VII в. елей се използва при миропомазването на кралски особи по време на коронацията им. В Библията маслината е символ на Божественото обещание да не се повтаря Всемирният Потоп.

В Ислямската културна традиция маслината е почитана като "дървото на живота", символ на Пророка и Авраам. Тя е едно от двете забранени дървета в Рая, наравно със смокинята.

В Китай е символ на покой, издръжливост, щедрост и изтънченост.

В Япония е считана за олицетворение на успех, дружба и хармонично партньорство.

В еврейските културни традиции маслиненото клонче е символ на сила, красота, власт. Често се поднася като пожелание за лекота и безопасност по пътя.

В древен Египет маслината е символ на справедливостта. Тутанкамон носел върху главата си венец от маслинени клонки като олицетворение на мъдростта му и на неговата способност да взима зрели и справедливи решения.

С венци от маслинени клонки в древна Елада били увенчавани главите на победителите в Олимпийските игри. Според жреците маслината притежава функциите на медиатор - тя осъществява връзката между небето и Земята. Смятана е за прародител на всички дървета и е символ на живота и обновлението в природата. Маслинените клонки участват в обредни практики с карпогонична (сватбена) насоченост. Те са култов атрибут на Хера и Луната и образуват противостояща двойка със Зевс и Слънцето. Едновременното обслужване на мъжкото и женското начало в обредността символизира свещения съюз и хармоничните партньорски взаимоотношения. Маслинени клонки са присъствали като незаменим култов атрибут и в древни практики с катартична и апотропейна насоченост. Съществува ритуал за пречистване и закрила, наречен "икетирия", при който молещият за закрила и милост (икесия) носи в храма маслинови клонки. Постепенно пречистването и освещаването в античния свят стават традиционни ритуали, извършвани преди осъществяването на важни обществени събития, преди влизане в битки и др.

Жълтият мак по българските земи е популярен като "жълта папаронка", "жълт рогатец", "жълта кадънка" и др. Латинското му наименование е Glaucinum flavum Miller и се съотнася към сем. Макови (Papaveraceae). Намира приложение във фармакологията и медицината. Тъй като е силно токсично растение, приложението му като хомеопатично средство трябва строго да се контролира - в сила е принципът "Dosis sola facit venerium" - "Дозата прави отровата!".

 

 

 

Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на бисквитки.