Гергьовден

Свети Георги ПобедоносецКато персонаж от народните традиции свети великомъченик Георги Победоносец е светец-покровител на скотовъдците, на овчарите и е събирателен образ, изразяващ основните поминъци на българина. В древността годишният селскостопански цикъл се разделял на две части - лято и зима, които се простирали в интервалите между Димитровден и Гергьовден. Димитровден се свързва с края на текущия аграрен цикъл и с разпускането на ратаите и наемните работници, а Гергьовден отбелязва началото на новата селскостопанска година и се свързва с наемането на работна ръка.

По своето съдържание празникът на свети Георги представлява важна част от цялостния пролетен Великденски празничен цикъл. Той е естествено продължение на поредицата от култови пролетни празници като Лазаровден и Цветница и същевременно внася нови елементи в интерпретацията на обредните ритуали, свързани с обновлението и възкресението в природата, с плодородието, изобилието и благополучието. Като основен лайтмотив в архитектониката на празника, заедно с езическите скотовъдни култове, е застъпен и един изразителен древномитологичен реликт - змееборството. Разглеждан от този ракурс, свети Георги Победоносец може да бъде причислен към митологичните герои-демиурзи, които унищожават митологични хтоноси (змейове) и аналогични тератонични фигури.

В иконографската традиция свети великомъченик и чудотворец Георги Победоносец е изобразен като млад мъж, яздещ бял кон, облечен във воински доспехи, държащ копие в ръка, с което пронизва огнедишащ змей. Като много важен елемент в архитектониката на иконата на заден план, на фона на царски дворец, е изобразена девойка - царската дъщеря, която трябва да бъде жертвана, за да бъде умилостивен змеят. Чрез нея образът на светеца се обогатява и доразвива като се добавят функциите му на освободител, на спасител.

В народно-песенната традиция образът на свети Георги е изграден по идентичен начин, наситен е с богата семантика и метафорично съдържание, което изразява вечните човешки стремежи за победа на доброто над злото, на пролетта над зимата, на плодородието и изобилието. Славянските народи пренасят върху фигурата на християнския светец някои от характеристиките на пролетните езически божества и същевременно го превръщат в сезонна граница в скотовъдния календар. Обредно-празничния комплекс в съдържанието на празника притежава изцяло езически култови характеристики, наситени със собствена семантика и изпълнени със собствен уникален израз.

Системата от обряди има строга последователност. Много важен елемент от характеристиките й е нейната масовост, т.е. ангажирани са всички членове на общността. Ето някои ключови моменти от празничния ритуал:

- Подготовката на празника започва още от предишния ден - момите берат цветя и цъфнали клони, от които вият венци (обикновено 3 на брой), предназначени за курбана, за менчето, в което ще бъде извършено ритуалното доене на млякото и за овцата, която ще бъде издоена първа (тя е майка на жертвеното агне). Още преди изгрев слънце, в деня на празника,  с цветя трябва да бъде обкичена и къщата. Наред с обичаите за здраве и плодородие, се извършват и ритуали за прогонване на злото, в които се използват чесън, глог, коприва, бук и др. Всичко това са средства, чрез които по имитативен път силата на природата трябва да се пренесе в живота на човека и да тласне развитието му в благотворна посока.

- Обредно издояване на овцете - първа се дои овцата, която най напред е родила. Ако агнето е мъжко, то бива обречено като курбан за светеца. В някои краища на България първото мляко се съхранява до домашното огнище, където спорд народните вярвания се криел духът на прародителите. Обикновено първото мляко се излива в реката - ритуал, чрез който отново по имитативен път силата на природата трябва да се пренесе в живота на човека, оказвайки му благотворно влияние и предизвиквайки благополучие и изобилие (млякото да тече като вода).

- Курбан - първото мъжко агне, родено през годината, е предназначено за светеца. Жертвоприношението се извършва пред трапезата, върху която има сол, трици и трева, от които предварително се дава на агнето - за да има ситост и плодородие през годината. жертвената кръв се събира и се разпръсква по лехите в домашното стопанство - целта отново е плодородие,  изобилие и богат берекет, но по своеобразен начин напомня за жертвеност, за отдаване. Ритуалите са съпътствани с т.нар."тъжовни" песни, които трябва да навеждат на мисълта за скръбта по загубата на тази жертва, за нейната висока морална стойност.

 икона Христос Добър Пастир- Агнето е изключително важна фигура в празничната обрядност, тъй като в християнската религия с понятието "Божи Агнец" се отъждествява Иисус Христос като олицетворение на духовна чистота, на доброта, кротост, благост, милосърдие и други високи нравствени добродетели. В иконографията един от основните иконографски типове при изобразяването на Христос е т.нар. "Христос Добър Пастир" и в него ясно се забелязват принципите на интеграция и приемственост между езическия религиозен култ и християнската религиозна обрядност. Чрез превъплъщението на Христос като Пастир се пресъздава не само основния поминък на християните (земеделие и скотовъдство), но е застъпено и богато метафорично съдържание - Христос като духовен водач, като просветител на християните.

- Обредни хлябове - известни са под името Гергьовски краваи и притежават самобитна украса, символизираща основните поминъци на българина- земеделие и скотовъдство. По повърхността на хляба се изобразяват овце, кошара, овчар и др. Сами по себе си обредните хлябове семантично са наситени със съдържаниети на безкръвна жертва, провокираща плодородие, изобилие, благосъстояние и пресъздаващи възраждането в природата. по време на Празника се замесват и специални обредни хлябове за почитане паметта на маъртвите, които в различните краища на България са известни под наименованията "подавки", "прошурки" и др.

- В някои региони момите извършват обредни гадания от инициален тип, които имат изразена сватбена насоченост. В котле с "мълчана" вода те предварително събират свои вещи или накити - пръстени, гривни, китки и др. и ги оставят да пренощуват. На Гергьовден по тях разбират за кого ще се омъжат.

- В някои региони на България съществуват обичаи като "събличане" и "забраждане" на булките. Всички млади булки, омъжени през тази година, се събират на мегдана, облечени в булченските си премени. Техните кумове (кръстници), в присъствието на всички местни жители, извършват ритуално преобличане - събуват обувките им и везаните празнични дрехи и им дават да облекат обикновени. Самият ритуал е носител на посланието за инициация и посвещение, за промяна в социалния статус, приемане на младите жени в обществото и в частност - в лоното на семейния живот с принадлежащите му отговорности и задължения. В архетипната символика дрехите се асоциират с "персоната", с човешката индивидуалност и с посланието, което отправяме към света за нашата собствена идентичност.

С идеята за преход към новата скотовъдна година се осъществяват поредица от култово-обредни практики със соционормативен характер. В народните представи индивидуалното, личното трябва да бъде в синхрон с всеобщото, с общочовешкото и задължително в себе си трябва да носи посланието за хармония и единство с природата.

 

Рекламa

Последни творби

Синьо огледало

News image

"Очистих се, защото направих добро на най-лошия."  /Елин Пелин, "Огледалото на свети Христофор"/ "Огледало, отразяващо всекиму своето." /Йеронимус Бош/  В митологичната система на древните българи огледалото е един от...

Последни картини | Ваня Никитова | Tuesday, 1 August 2017

Продължава...

More in: Последни картини

100%
-
+
1
Show options
"Свещеният хляб"

0.00 Лв.
Таликтрум / Обичниче
Таликтрум / Обичниче
150.00 Лв.
"Синьо огледало"

275.00 Лв.
"Сънят на пеперудата"

280.00 Лв.
Азиатски натюрморт
Азиатски натюрморт
0.00 Лв.
Св. Трифон Зарезан
Св. Трифон Зарезан
280.00 Лв.

Христос Вседържител
Христос Вседържител
150.00 Лв.

Св. Василий Великий
Св. Василий Великий
0.00 Лв.

Богородица Страдална
Богородица Страдална
80.00 Лв.
Чудотворна Богородица
Чудотворна Богородица
140.00 Лв.

С дъх на орхидеи
С дъх на орхидеи
550.00 Лв.

Пейзаж „Хармония”
Пейзаж „Хармония”
800.00 Лв.

Триумфът на люляка
Триумфът на люляка
800.00 Лв.

Изобилието на България
Изобилието на България
1 000.00 Лв.

Каменното цвете
Каменното цвете
300.00 Лв.

Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на бисквитки.