Начало Относно иконите Кръстът и кръстният знак
Кръстът и кръстният знак

Разпятие с дърворезбаКръстът е един от най-разпространените символи в религиозната система на християнството и изразява хармоничното единство между дух и материя, между Божественото и човешкото. Той е символ на живота и се определя като геометричен семантичен аналог на "световното дърво на човечеството", "Дърво на живота", "Дърво на безсмъртието", "Честно дърво", "Животворящ Кръст Господен" и др. По времето на Христос е кръстът е бил известен като най-безчестното средство за мъчение и умъртвяване - на смърт чрез разпъване са били осъждани робите и престъпниците и за да бъде унизен, Христос е разпнат между двама разбойници. Именно на Кръста Христос приема мъченически венец.
Тъй като Кръстът дълго време е бил наситен с негативно съдържание, съхраняващо в себе си спомена за кръстните мъки на Христос, по време на ранното християнство като символи на вярата са били използвани рибата, агнето, котвата и др. На по-късен етап от развитието на християнската история, по времето на равноапостолните император Константин Велики и царица Елена, Кръстът се сдобива с друга семантика, обогатява се с качествено ново съдържание и към него се подхожда с особено свещенодействие. Той се превръща в символ на победата, на вярата, на Възкресението, на безсмъртието и става отличителен знак на християнството. Проведените от Константин Велики реформи в устройството на Римската империя са революционни по характер и новаторски по дух. Той отменя смъртното наказание чрез разпъване на кръст, по силата на Миланския едикт от 313 г. християнството е признато за официална религия, равнопоставена на всички останали вероизповедания на територията на Римската империя.
Кръстът е натоварен с богато символно съдържание - той е специфичен семантичен аналог на единството между хоризонталния и вертикалния митологичен пространствен модел на света и това обяснява двете естества на Спасителя. Вертикалният модел на света се състои от три пространствени зони - горна (Божествена), средна (човешка) и долна (хтонична) и е популярен с наименованието "световна ос" ( от лат. "axis mundi"). В митологичните представи се асоциира с парадигмата "раждане-живот-смърт". Хоризонталният пространствен модел на организация на света се базира на опозицията "център-периферия" и се характеризира с подчертано дуалистични митологични представи. Той стои в основата на противостоящите двойки "добро-зло", "мъж-жена", "ден-нощ", "светлина-мрак" и др. Пресечната точка между хоризонталния и вертикалния модел се възприема като център, опорна точка на света. Той е събирателен образ на всички духовни и материални ценности, създадени в хода на човешката еволюция и олицетворява квинтесенцията на живота и неговата святост.
В себе си Кръстът съдържа скритите послания на цифрите -  енергията на числата 4, 5 и 40, които са наситени със сакрално съдържание - 4-те посоки на света, 4-те вятъра, 4-те елемента; 5 са опорните точки на Кръста, 5 са раните по тялото на Христос..
Ако към центъра на Кръста се спусне една перпендикулярна ос, се получава геометричното изображение на понятието "пространство" и същевременно се указва триизмерността на нашия свят. Ако Кръстът се завърти около тази ос, се получава геометричният израз на понятието "време" с неговите специфични характеристики. В представите на древните общества митичното време не е еднородно, нито пък е непрекъснато. То се редуцира на свещено (сакрално, времето на празниците) и профанно (обикновено, всекидневно, което е лишено от високите морални стойности на мита и празничния ритуал).
Времето и пространството съществуват в единен континиум и в съответствие с Теория на относителността  Вселената има 3 пространствени и едно времево измерение. При пълното си завъртане около перпендикулярната ос Кръстът изписва кръг - символ на съвършенството, на божественото, но по този начин изглежда и изображението на числото 0. Поставени едно до друго, числата 4 и 0 дават числото 40, което символизира мъченичеството.
Икона РазпятиеСъществуват няколко Празника, на които светата Църква е отредила специални молитви в чест на Кръста - на 14.IX. - Въздвижение на Честния Кръст (Кръстовден), на Велики петък (Разпети петък) от Страстната седмица, а III-та неделя от Великия пост е наречена Кръстопреклонна, тъй като е посветена на Животворящия Кръст Господен.
КРЪСТНИЯТ ЗНАК е един от най-разпространените символни елементи на религиозната обрядност при християнството. Използва се и като защитно средство срещу всякакви злини и неблаготворни влияния. Жестът представлява насрещно събиране на палец, показалец и среден пръст на дясната ръка, а безименният и малкият са свити към дланта. От гледна точка на семантиката 3-те събрани пръста символизират Триединството на Христовата вяра, на Светата Троица, а двата свити към дланта пръста символизират двете естества на Христос - божествено и човешко. При извършването на кръстния знак с докосването до челото си вярващият пресъздава надеждата си за бистър ум, за просветление и предпазване от зли помисли. Докосването вляво, до сърцето, е израз на чувственост, сърдечност и съпричастност към ближните, на обич към заобикалящия свят. Докосването вдясно изразява надеждата за добро здраве и сила, на възможността за упражняване на ефективен труд. Докосването до утробата изразява връзката със земното, с надеждата за благополучие и хармоничните взаимоотношения между човека и природата.
 

Рекламa

Последни творби

Синьо огледало

News image

"Очистих се, защото направих добро на най-лошия."  /Елин Пелин, "Огледалото на свети Христофор"/ "Огледало, отразяващо всекиму своето." /Йеронимус Бош/  В митологичната система на древните българи огледалото е един от...

Последни картини | Ваня Никитова | Tuesday, 1 August 2017

Продължава...

More in: Последни картини

100%
-
+
1
Show options
"Свещеният хляб"

0.00 Лв.
Таликтрум / Обичниче
Таликтрум / Обичниче
150.00 Лв.
"Синьо огледало"

275.00 Лв.
"Сънят на пеперудата"

280.00 Лв.
Азиатски натюрморт
Азиатски натюрморт
0.00 Лв.
Богородица Троеручица
Богородица Троеручица
180.00 Лв.
Разпятие Христово
Разпятие Христово
280.00 Лв.
Чудотворна Богородица
Чудотворна Богородица
140.00 Лв.

Св. Иван Рилски
Св. Иван Рилски
260.00 Лв.

Св. Трифон Зарезан
Св. Трифон Зарезан
280.00 Лв.

Пейзаж „Хармония”
Пейзаж „Хармония”
800.00 Лв.

Натюрморт "Романтика"
Натюрморт
0.00 Лв.
Каменното цвете
Каменното цвете
300.00 Лв.

С дъх на орхидеи
С дъх на орхидеи
550.00 Лв.

Полски цветя
Полски цветя
240.00 Лв.

Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на бисквитки.