Начало Относно иконите Златото и среброто като символни елементи
Златото и среброто като символни елементи

В цялостното съзнателно развитие на човечеството златото и среброто са били символ на благосъстояние и просперитет, но в живота и бита на древните общества те имат и други, митологизирани функции. Като символни елементи те намират широко приложение в църковното изкуство и в обредните практики на народно-поетичното творчество. В резултат на своите многовековни наблюдения, човекът открива  нетленността на златото и среброто - те са неподвластни на ударите на времето, характеристиките им остават непроменени и именно това тяхно качество ги определя като "благородни" метали. В народните представи всичко нетленно и непреходно е свещено - то е израз на божественост и съвършенство. Именно този извод стои в основата на схващането, че всичко стойностно и значимо заслужава да бъде претворено чрез  злато и сребро. Тази семантика присъства в най-устойчивите форми на празничната обрядност на повечето древни митологии. В обредните практики двата символни елемента - злато и сребро, са еднакво значими.

Многообразните функции на златото и среброто обусляват тяхното присъствие в най-важните събития на човешкия живот. Както е установено при повечето значими неща, между златото и среброто древните хора са установили взаимовръзката на противостояща двойка - антагонизъм, продиктуван от вечния човешки стремеж към хармония и съвършенство. В митологичен аспект златото се асоциира със Слънцето, а среброто - с Луната и тяхната опозиция е еквивалентна на опозициите "живот - смърт", "ден - нощ", "небе - земя", "мъж - жена", "ляво - дясно", "горе - долу", "напред - назад" и др. Дисонансите на тази опозиция стоят в основата на т.нар. "дихромия по контраст", която е характерна и за православната иконография. При едновременното използване на златен и сребърен варак, уповавайки се на силата на контраста, иконическият образ се сдобива с особена значимост.

Основните функции на златото и среброто като символни елементи са: апотропейна (защитна, предпазваща), продуцираща ( касаеща плодородието) и медиативна ( осигуряваща комуникация между нашия свят и отвъдното). Най-важните моменти в жизнения път на човека са раждането, встъпването в брачни взаимоотношения и смъртта и в тях неотменно присъстват символни елементи от злато и/или сребро. Във всеки един момент, изграждащ парадигмата "раждане - сватба - смърт", водеща е една от функциите на благородните метали, а другите са допълващи. За новороденото е важна надеждната защита от зли сили и злонамерени действия, за това при него доминантната функция на благородните метали е апотропейната. За новобрачната двойка в древността е било важно да има многобройна челяд и като гаранция за това се използва продуциращата функция на златото и/или среброто. При погребалните ритуали благородните метали играят ролята на медиатор между нашия свят и отвъдното. Те имат за задача да осигурят благополучното преминаване на душата в света на мъртвите. При прераждането на човешката душа цикълът се затваря.

Като символни елементи златото и среброто присъстват в множество от ритуалите, съпровождащи годишния празничен цикъл. Съобразно нуждите и характера на празничната обрядност се използва като доминантна една от функциите на благородните метали. Например - при нестинарството водеща е медиативната функция, за Лазаровден - продуциращата, а при обрядността на Гергьовден - апотропейната функция.

 

 

Рекламa

Последни творби

Синьо огледало

News image

"Очистих се, защото направих добро на най-лошия."  /Елин Пелин, "Огледалото на свети Христофор"/ "Огледало, отразяващо всекиму своето." /Йеронимус Бош/  В митологичната система на древните българи огледалото е един от...

Последни картини | Ваня Никитова | Tuesday, 1 August 2017

Продължава...

More in: Последни картини

100%
-
+
1
Show options
"Свещеният хляб"

0.00 Лв.
Таликтрум / Обичниче
Таликтрум / Обичниче
150.00 Лв.
"Синьо огледало"

275.00 Лв.
"Сънят на пеперудата"

280.00 Лв.
Азиатски натюрморт
Азиатски натюрморт
0.00 Лв.
Чудотворна Богородица
Чудотворна Богородица
140.00 Лв.

Св. Василий Великий
Св. Василий Великий
0.00 Лв.

Христос Вседържител
Христос Вседържител
150.00 Лв.

Св. Иван Рилски
Св. Иван Рилски
260.00 Лв.

Св. Трифон Зарезан
Св. Трифон Зарезан
280.00 Лв.

Изобилието на България
Изобилието на България
1 000.00 Лв.

Настроение
Настроение
330.00 Лв.

С дъх на орхидеи
С дъх на орхидеи
550.00 Лв.

Полски цветя
Полски цветя
240.00 Лв.

Натюрморт "Екзотика"
Натюрморт
0.00 Лв.

Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на бисквитки.