Начало Относно иконите Функциите на обредния хляб
Функциите на обредния хляб

Обредните хлябове са специфично свързващо звено между митологична памет и съвременност, между бит и култура. Те са уникален израз на вечния човешки стремеж към здраве, красота и хармония, към по-добър живот и всеобщо благоденствие. Функциите на ритуалния хляб притежават полиморфно съдържание - от една страна, те са детерминирани от обредния комплекс на всеки отделен празник, но от друга страна представляват ярък обобщен израз на симбиозата между човек и природа, между битовизъм и празничност. Обредният хляб е...

- символ - на храната като цяло, на ситостта, удовлетворението, доброто здраве, плодовитостта, богатата реколта, благоприятния резултат от човешката дейност. По време на Тайната вечеря Христос внася нови нюанси в интерпретацията на хляба - той става антитип на Неговото тяло;

- святост - изисква преклонение. Семантичен аналог на Първотворството, на Създаването на света. В хода на трансформацията "брашно-тесто-хляб" той символно повтаря парадигмата "раждане-живот-смърт", която стои в основата на всяка обрядност и в чието съдържание е заложена идеята за триединството, символа на Светата Троица;

- живот - като антитип на Христовото тяло ритуалният хляб е символ и на живота с неговия материален и духовен израз.

- медиатор - осъществява връзката между световете. Амбивалентното съдържание в характеристиките на хляба се забелязва в неговото култово присъствие в обредни практики, свързани с едновременното обслужване на култа към живота (тайнствата свето Кръщение, Венчание и др.)  и култа към смъртта (възпоменателни обредни практики, Задушниците). Наличието на противостоящи двойки в обредността е характерно за повечето древни митологични системи. 

-  преклонение - основното изискване при приготвянето му е обредното лице, брашното, водата и помощните принадлежности да са ритуално чисти;

- уединение - процесът се осъществява чрез мълчание - молитвено, ритуално, по подобие на обета за исихия по времето на ритуален пост. Месенето изисква уединение - като при създаването на дете;

- болка - асоциативен аналог е на болката, тъй като в етимологичен аспект глаголът "меся" произхожда от старобългарското "гнетя, гнести" (мачкам). Аналогично е албанското "ngjesh" (*an-gne-s-) "меся", както и от старонемски "knetan" (*gne-t -) "меся";

- катарзис - осъществява се чрез болката на създаването и трансформацията на тестото в хляб;

- душа - парата, която излиза от топлия хляб, е архетип на човешката душа, която излиза от тялото, за да изърши поредната си трансформация. Топлият хляб не се реже, той се разчупва (символен аналог на човешката крехкост, в сравнение с величието на природата);

- жертвеност - месенето е вид саможертва. Ритуалният хляб е безкръвна жертва и притежава прерогативите на курбан, на принос към светеца-покровител;

- молитва - той е своеобразна молба за помощ и закрила, отправена към боговете;

- надежда - синтезира в себе си посланието за бъдещо плодородие, за по-добър живот, за семейно благополучие и всеобщо благоденствие;

- всеотдайност - изисква да му посветиш част от времето, уменията и обичта си;

- мъдрост - освен знания за приготвянето му, се изисква и особен вид умение да превъплътиш семантиката на всички обредни послания чрез декоративно-пластичната украса на хляба. Като ритуален акт орнаментиката съхранява в себе си симбиозата между естетически вкус, знания и сръчност. Той е израз на вечния стремеж на българката към красотата, на умението й да пресъздаде богатството на мистиката в монотонния ритъм на ежедневието. Естетиката не просто има утилитарна страна - тя е начин на живот, в който законите на красотата са в синхрон с повелите на мъдростта.

 

 

Рекламa

Последни творби

Синьо огледало

News image

"Очистих се, защото направих добро на най-лошия."  /Елин Пелин, "Огледалото на свети Христофор"/ "Огледало, отразяващо всекиму своето." /Йеронимус Бош/  В митологичната система на древните българи огледалото е един от...

Последни картини | Ваня Никитова | Tuesday, 1 August 2017

Продължава...

More in: Последни картини

100%
-
+
1
Show options
"Свещеният хляб"

0.00 Лв.
Таликтрум / Обичниче
Таликтрум / Обичниче
150.00 Лв.
"Синьо огледало"

275.00 Лв.
"Сънят на пеперудата"

280.00 Лв.
Азиатски натюрморт
Азиатски натюрморт
0.00 Лв.
Св. Трифон Зарезан
Св. Трифон Зарезан
280.00 Лв.

Чудотворна Богородица
Чудотворна Богородица
140.00 Лв.

Богородица Одигитрия
Богородица Одигитрия
230.00 Лв.
Разпятие Христово
Разпятие Христово
280.00 Лв.
Богородица Троеручица
Богородица Троеручица
200.00 Лв.
Триумфът на люляка
Триумфът на люляка
800.00 Лв.

Каменното цвете
Каменното цвете
300.00 Лв.

Полски цветя
Полски цветя
240.00 Лв.

Натюрморт "Романтика"
Натюрморт
0.00 Лв.
С дъх на орхидеи
С дъх на орхидеи
550.00 Лв.

Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на бисквитки.