Бабини дни

Пейзаж

В митологичната памет на народа ни периодът от 28 до 31 март обхваща т.нар. "Бабини дни". Те са по-скоро реликт от древни космогонични системи и в наши дни не са сред популярните календарни празници. Според легендата, в древността Баба Марта разполагала само с 28 календарни дни, но те й се сторили крайно недостатъчни, за да покаже силата на своя характер. Помолила брат си февруари да й даде назаем три от своите дни и тъй като много обичал своята единствена сестра, той й ги предоставил. Именно за това в народната памет тези три дни са известни като "заемни дни" и са обект на религиозно почитание - "живот назаем", "мъжко време в женски сезон".. 

В етимологичен аспект името Марта произхожда от еврейски и означава "господарка, властна жена". В представите на древните римляни март е "марсов" месец, посветен на Марс - Богът на войната.Според други източници, наименованието произхожда от старобългарското "МОРНТН", което означава "убивам" - коренът "мор" се свързва със "смърт". Според друга теория, то произлиза от древнославянското "морз" - "студ", а при славяните студът е асоциативна персонификация на смъртта. В славянската космогонична система покровителка на смъртта е богинята Морана (Морзана, Морена, Мора). В името й също стои коренът "мор". Тя управлява студа, суровата зима, мраза и е смятана за повелителка на човешкото страдание. Богинята е визуализирана като старица, облечена в дълго бяло палто - бялото при славяните е еквивалент на траура. В по-късни религиозни представи се счита, че името на богинята Мора е било табуирано и за нея се говори като за "онази, с косата" - смятало се, че тя носи коса, с която вади душите на мъртвите (по подобие на свети архангел Михаил в християнската религиозна система). На богинята Мора й се приписват функциите на медиатор - тя съпровожда душите на мъртвите до отвъдния свят.

Баба Яга

В по-древни митологични представи Мора е персонификация на Баба Яга - тъмната страна на Богинята-Майка, олицетворение на разрушителното начало. В характеристиките на всяко божество присъствали две страни - тъмна и светла, съзидателна и разрушителна и именно тези бинарни опозиции се възприемали като проекция на цялото, на хармоничното. И ако Баба Марта се възприема като архетип на пролетта и обновлението, то Баба Яга властва над есента и разрухата. Счита се, че тя "донася" зимата, тъй като през есента повежда битка със Слънцето и го побеждава.

Неслучайно и денят на Пролетното равноденствие се намира през март. Едновременното почитане на култа към живота и култа към смъртта, бинарните опозиции  "ден - нощ", "съзидание - разруха", "добро - зло", "мъж - жена" и др. в концепциите на тракийския орфизъм са представени в единство, в хармония. Бендида, тракийската Богиня-Майка, е възприемана като "изначалното" божество, Вселената, Всемирът, Първосъздателят. Тя самозачева (т.нар. "партеногенеза") и ражда сина си, който също притежава бинарни характеристики - денем е Слънце, нощем - огън (персонифицира се като Загрей или Сабазий), едновременно олицетворява и живота, и смъртта. По този начин е постигнато равновесието в Космоса, хармонично протичат циклите в природата, балансиран е кръговратът в човешкия живот. Като върховен култов персонаж Богинята-майка присъства в пантеона на повечето индоевропейски народи - наричана е Шакти, Изида, Ищар, Кибела, Бендида, Астарта и др.

Сред елементите на обредно-празничния комплекс е налице система от табута, включващи пълната забрана за извършване на селскостопанска и домакинска работа, спазва се полово табу. Тъй като Бабините дни се падат по време на Великия пост, на празничната трапеза присъстват само постни ястия. Ритуалността е подчертано женска - провеждат се обредни практики със социо-нормативен характер, в които действащите лица са млади момичета и неомъжени жени. Извършват се ритуални гадания от инициален тип, касаещи плодородието през новия аграрен цикъл. Месят се обредни хлябове, приготвят се ритуални варива - в основата на действието е заложено едновременното обслужване на култа към живота и култа към смъртта. Вратите на домовете се обкичват с клонки от черница, която притежава апотропейни и катартични функции.

В характеристиките на Бабините дни са налице и паганистични елементи, което е красноречиво доказателство за древния произход на Празника, за приемствеността и сполучливата интеграция между отделните културни пластове. В своята книга "Празници на българите с легенди и предания" Николай Ников споменава, че спазването на системата от табута е в пряка връзка със здравето и плодовитостта на копринените пеперуди ("буби", от лат. "bombix mori"), както и с добива на фасул. Фито- и зооморфизмът са присъщи черти на повечето предхристиянски космогонични системи. В наши дни те съществуват в обредността под друга форма и с видоизменено съдържание.

 

 

Рекламa

Последни творби

Синьо огледало

News image

"Очистих се, защото направих добро на най-лошия."  /Елин Пелин, "Огледалото на свети Христофор"/ "Огледало, отразяващо всекиму своето." /Йеронимус Бош/  В митологичната система на древните българи огледалото е един от...

Последни картини | Ваня Никитова | Tuesday, 1 August 2017

Продължава...

More in: Последни картини

100%
-
+
1
Show options
"Свещеният хляб"

0.00 Лв.
Таликтрум / Обичниче
Таликтрум / Обичниче
150.00 Лв.
"Синьо огледало"

275.00 Лв.
"Сънят на пеперудата"

280.00 Лв.
Азиатски натюрморт
Азиатски натюрморт
0.00 Лв.
Христос Вседържител
Христос Вседържител
150.00 Лв.

Спасовден (Възнесение Х-во)
Спасовден (Възнесение Х-во)
500.00 Лв.

Св. Трифон Зарезан
Св. Трифон Зарезан
280.00 Лв.

Богородица Троеручица
Богородица Троеручица
200.00 Лв.
Чудотворна Богородица
Чудотворна Богородица
140.00 Лв.

С дъх на орхидеи
С дъх на орхидеи
550.00 Лв.

Пейзаж „Хармония”
Пейзаж „Хармония”
800.00 Лв.

Каменното цвете
Каменното цвете
300.00 Лв.

Натюрморт "Романтика"
Натюрморт
0.00 Лв.
Натюрморт "Екзотика"
Натюрморт
0.00 Лв.

Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на бисквитки.