Начало Последни икони Христос Вседържител
Христос Вседържител

Христос Вседържител

В архетипната символика личността на Исус Христос се определя като олицетворение на Съвършената индивидуалност, на неповторимото и уникалното, което отговаря на критериите за естетически и морален идеал в цялостния образ на Човечеството. Личността на Спасителя е залегнала във фундамента на Християнската религиозна доктрина и се възприема не само като символ на Църквата, но и като съвкупност от всички символи на Мирозданието. Христос притежава прерогативите на Велик Архиерей, първосвещеник и заема най-високия пост в йерархията на Православното духовенство. 

  • Христос е установил Светите Тайнства , а обслужващата ги религиозната обрядност е въведена от Християнската Църква в хода на нейното развитие и съобразно потребностите й. 
  • Христос символизира единството между човешката същност и Божествената природа, синтезирано в противостоящата двойка "небе - земя". Изключително популярна е християнската митологема, според която: "Бог сътворил Света, защото искал да се огледа в него." С молитвата, популярна като "Отче наш", Христос напътства учениците си да отправят своята възхвала и молба към Бога волята Му да бъде установена еднозначно - "...както на небето, така и на земята." (Матей; 6:9, 10).

Като архетипен символ на цялостната, завършената, съвършената личност, Христос се отъждествява не само с "Аз-а" (Ego), но и с неговата "втора" природа, "другото Аз" (Alter Ego):"Аз и Отец едно сме." (Йоан; 10:30). Идеята за приемствеността между поколенията и и необходимостта от продължение на традициите е израз на стремежа към непреходност, а установяването на абсолютната духовна власт е един от механизмите за нейното осъществяване. Показателни са нравоучителните слова на Христос, започващи с "Аз съм...": Те са семантичен аналог на думите, с които Бог се представя пред пророк Мойсей при горящата капина: "Аз съм Оня, Който съм."("Изход"; 3:14).

  • "Аз съм хлябът на живота..." (Йоан; 6: 35,51) - Христос притежава прерогативите на жрец, осигуряващ справедливото разпределение на материалните блага и медиатор, поддържащ хармоничните взаимоотношения между присъстващите на трапезата. Като архетип на Христовото тяло обредния хляб е олицетворение на живота с неговите аспекти - духовен и материален. Ритуалният хляб е един от символните елементи на Християнската Църква. Като олицетворение на трансформацията, той е специфичен семантичен аналог на Триединството, разглеждан от ракурса на стопанския бит на човечеството.

"Аз съм Светлината на света." (Йоан; 8: 12);

  • "Аз съм вратата на овцете." (Йоан; 10: 7) - В митологичните представи на много народи вратата притежава медиативни функции. Тя олицетворява границата между усвоеното, облагороденото пространство и чуждото, враждебното. В християнската религия вратата също притежава сакрално съдържание - отворената врата е олицетворение на поканата за събеседване и проповед, а затворената врата се интерпретира като отказ за съприкосновение с външния свят. В Християнската иконография иконата "Христос чука на вратата" се свързва не само с обредността на Бъдни вечер, но и със сакралната функция на Спасителя като посредник между Бога и хората.

"Аз съм добрият пастир." (Йоан; 10: 11);

"Аз съм Възкресението и живота." (Йоан; 11: 25);

"Аз съм пътят и истината и живота". (Йоан; 14: 6);

"Аз съм истинската лоза и Отец ми е земеделецът." (Йоан; 15: 1);

"Аз съм Алфа и Омега, начало и край, Първият и Последният..." ("Откровение", 1:8; 21:6; 22:13);

  • В митологичните представи на древните славяни понятието "Рай" не е място, а състояние, пресъздаващо хармонията и единството между полетите на ума и поривите на сърцето. Пътят към Рая и естественото движение на Божествените Енергии се асоциира с небесна стълба, която е един от архетипните символи на Христос.

Статията е в процес на разработване!

 

Рекламa

Последни творби

Синьо огледало

News image

"Очистих се, защото направих добро на най-лошия."  /Елин Пелин, "Огледалото на свети Христофор"/ "Огледало, отразяващо всекиму своето." /Йеронимус Бош/  В митологичната система на древните българи огледалото е един от...

Последни картини | Ваня Никитова | Tuesday, 1 August 2017

Продължава...

More in: Последни картини

100%
-
+
1
Show options
"Свещеният хляб"

0.00 Лв.
Таликтрум / Обичниче
Таликтрум / Обичниче
150.00 Лв.
"Синьо огледало"

275.00 Лв.
"Сънят на пеперудата"

280.00 Лв.
Азиатски натюрморт
Азиатски натюрморт
0.00 Лв.
Св. Андрей
Св. Андрей
60.00 Лв.

Св. Св. Кирил и Методий
Св. Св. Кирил и Методий
260.00 Лв.

Христос Вседържител
Христос Вседържител
150.00 Лв.

Богородица Одигитрия
Богородица Одигитрия
230.00 Лв.
Св. Василий Великий
Св. Василий Великий
0.00 Лв.

С дъх на орхидеи
С дъх на орхидеи
550.00 Лв.

Триумфът на люляка
Триумфът на люляка
800.00 Лв.

Настроение
Настроение
330.00 Лв.

Каменното цвете
Каменното цвете
300.00 Лв.

Натюрморт "Романтика"
Натюрморт
0.00 Лв.

Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на бисквитки.