Циклама

Циклама

"В зрънцето пясък да съзреш света

И небесата - в чашката на цвете,

В дланта си да сбереш Безкрайността

И Вечността - в един от часовете."

/Уилям Блейк, Из "Прорицания на невинността"/

Родина на цикламата е Мала Азия. Растението е сенколюбиво и по нашите земи вирее предимно в гористи и прохладни места.

В етимологичен аспект наименованието "циклама" произхожда от 

латинското "cyclamen" и се възприема като сакрализиран флорален аналог на човешките представи за цикличност, периодичност, правдивост и взаимосвързаност между предметите и явленията в заобикалящата среда. Нарицателното "cyklamen" може да се редуцира до две съставни единици: "cykl" - "цикъл" и "amen" - "амин". Спонятието "цикъл" се свързват периодично повтарящи се явления (години, сезони, месеци, седмици, денонощия и т. н.). С израза "амин" обичайно се свързва краят на молитва, псалм или благопожелание. То е семантичен аналог на наречието "нека" и се възприема като "да бъде", "да, наистина"., "сигурно", "непременно". Нерядко се свързва и с етични категории като почтеност, преданост, твърдост на характера, непоколебимост, решимост - качества на човек, достоен за доверие и уважение. За свети Йоан Богослов в "Откровение", ( 3:14 ) "амин" е синоним на "Истина" ("Истина, истина, амин ви казвам..."), където истината е олицетворение на Спасителя Христос ("Амин", Идният и истински Свидетел, началото на Божието създание"...) В древен Вавилон е съществувал изразът "Омен", с който се е обозначавала специфична звездна конфигурация, която предвещава наближаването на циклични, периодично повтарящи се събития, чието символно съдържание е носител на идеята за съдбовност, предопределеност, неизбежност. В културните традиции на народа ни в Коледно-Новогодишния празничен комплекс сурвакарите отправят ритуалното наричане "...догодина до амина", което е благопожелание за непреходност, трайност,  дълговечност.

Съществува специфично религиозно учение, наречено "есхатология", в основите на което стои концепцията за "края на времената", за установяване на "вечен живот" в царството на върховното божество Ахура Мазда. В културните традиции на зороастризма възгледите за правдивост и свещеност на историята са в диалектическо единство с есхатологията.

В древните представи на народа ни цикламата е олицетворение на дуалистичния характер на човешките възгледи за живота. Като етична категория дуалността е застъпена в хоризонталния устройствен модел на света "център / периферия" и се свързва с центробежния характер на движението на Вселената и на някои от съществуващите в природата явления (циклон и антициклон). Съществуват пролетна и есенна циклама - пролетта и есента са определяни като медиативни периоди в жизнения цикъл и са изпълнени с обредни практики, посветени на хтоничното начало. Есента е олицетворение на комуникацията с миналото, старостта и духа на мъртвите предци, а пролетта - на бъдещето, младостта и идните поколения. Сюблимният момент в ритуалността на пролетния и есенния празничен комплекс са дните на пролетното и есенното равноденствие. Те са определяни като "сакрално време", където водещ лайтмотив е идеята за равнопоставеност при противостоящите двойки "мъж-жена", "ден-нощ", "добро-зло", "горе-долу" и др.

Орнитоморфен аналог на цикламата са прелетните птици - щъркел, лястовица, жерав и др, а инсектоиден - пеперудата.

 

Рекламa

Последни творби

Синьо огледало

News image

"Очистих се, защото направих добро на най-лошия."  /Елин Пелин, "Огледалото на свети Христофор"/ "Огледало, отразяващо всекиму своето." /Йеронимус Бош/  В митологичната система на древните българи огледалото е един от...

Последни картини | Ваня Никитова | Tuesday, 1 August 2017

Продължава...

More in: Последни картини

100%
-
+
1
Show options
"Свещеният хляб"

0.00 Лв.
Таликтрум / Обичниче
Таликтрум / Обичниче
150.00 Лв.
"Синьо огледало"

275.00 Лв.
"Сънят на пеперудата"

280.00 Лв.
Азиатски натюрморт
Азиатски натюрморт
0.00 Лв.
Разпятие Христово
Разпятие Христово
280.00 Лв.
Христос Вседържител
Христос Вседържител
150.00 Лв.

Спасовден (Възнесение Х-во)
Спасовден (Възнесение Х-во)
500.00 Лв.

Чудотворна Богородица
Чудотворна Богородица
140.00 Лв.

Богородица Троеручица
Богородица Троеручица
200.00 Лв.
Полски цветя
Полски цветя
240.00 Лв.

Пейзаж „Хармония”
Пейзаж „Хармония”
800.00 Лв.

Изобилието на България
Изобилието на България
1 000.00 Лв.

Каменното цвете
Каменното цвете
300.00 Лв.

Натюрморт "Екзотика"
Натюрморт
0.00 Лв.

Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на бисквитки.