Ванитас

Ванитас представлява жанр в живописта от епохата на Барока. Наименованието произхожда от латинското "Vanitas", което е семантичен аналог на "суета, тщестлавие". Свързва се с библейския стих от "Еклесиаст": "Vanitas vanitatum et omnia vanitas."- "Суета на суетите, всичко е суета.".(1:2) В етимологичен аспект наименованието "Еклесиаст" е с еврейски произход и означава "служба, проповед". Извършващият проповедническа дейност не е религиозен мисионер, а духовен наставник, философ, мъдър учител, будител. Въпреки че в "Еклесиаст" думата "суета" е семантичен аналог на "дъх, въздишка" и се употребява в смисъла на "празна работа, напразни усилия, безсмислица", съществува и друг аспект в нейното съдържание - на "правилния метод", "правилния път в човешкия живот" - интровертният. 

Идеята за "единствения правилен път" е застъпена във фундамента на повечето световни религиозно-философски системи и се интерпретира като интровертен метод за търсенето и намирането на Божествената природа в човешкото съзнание. Според "Еклесиаст": "Мъдростта е равностойна на едно наследство" (7:11), защото тя "запазва живота на ония, които я имат".(7:12). Авторът на "Еклесиаст", Кохелет, като лирически герой притежава не само функциите на проповедник - той е схоластик, учен, стремящ се към търсенето, събирането и предаването на научни знания, синтезирани като афористични мисли. Персонажът осъзнава, че мъдростта също е форма на суета, но принципите на интеграция и приемственост между поколенията могат да бъдат гарант за нейната трайност, дълговечност и непреходност.

По своята същност ванитас представлява алегоричен натюрморт с атрибути на науката и изкуствата, при който сакрално присъствие имат изображенията на човешки или животински черепи. Тези живописни композиции са характерни за най-ранния етап от развитието на натюрморта в историята на изкуството. Тяхното съдържание е насочено към човешките представи за краткостта на живота, преходния характер и обречеността на неговата периодика, безсмислието на удоволствията и суетата, неизбежността на смъртта.

Жанрът "Ванитас" най-изразително е застъпен в културната история на Фландрия и Холандия от XVI - XVII в. В исторически аспект периодът се причислява към времето на контрареформацията.

 

Рекламa

Последни творби

Синьо огледало

News image

"Очистих се, защото направих добро на най-лошия."  /Елин Пелин, "Огледалото на свети Христофор"/ "Огледало, отразяващо всекиму своето." /Йеронимус Бош/  В митологичната система на древните българи огледалото е един от...

Последни картини | Ваня Никитова | Tuesday, 1 August 2017

Продължава...

More in: Последни картини

100%
-
+
1
Show options
"Свещеният хляб"

0.00 Лв.
Таликтрум / Обичниче
Таликтрум / Обичниче
150.00 Лв.
"Синьо огледало"

275.00 Лв.
"Сънят на пеперудата"

280.00 Лв.
Азиатски натюрморт
Азиатски натюрморт
0.00 Лв.
Богородица Одигитрия
Богородица Одигитрия
230.00 Лв.
Св. Василий Великий
Св. Василий Великий
0.00 Лв.

Христос Вседържител
Христос Вседържител
150.00 Лв.

Чудотворна Богородица
Чудотворна Богородица
140.00 Лв.

Разпятие Христово
Разпятие Христово
280.00 Лв.
Каменното цвете
Каменното цвете
300.00 Лв.

Триумфът на люляка
Триумфът на люляка
800.00 Лв.

Изобилието на България
Изобилието на България
1 000.00 Лв.

Настроение
Настроение
330.00 Лв.

Натюрморт "Романтика"
Натюрморт
0.00 Лв.

Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на бисквитки.